ALIGN

3,2 % Azadiractin

INSECTICIDES per GESPES (i ornamentals herbàcies / gramínies). Insecticida d'origen vegetal, regulador de creixement.

Es un producte compatible amb el Medi Ambient, no tòxic per les plantes ni per l'home, aus, mamífers i adults d'insectes predadors, parásits i útils (polinitzadors). El seu espectre d'acción es específic per insectes i altres artròpodes en estat larvari i pupal.

INSECTICIDES per PARCS I JARDINS (Arbres, arbustos,…). Reguladors de creixement: Definit anteriorment, d'ampli espectre, en pulverizació e inyecció al tronc.

Codi Envàs
145101 1 lt
ALIGN - Sipcam Iberia
SI TÉ ALGUN DUBTE, DEMANI INFORMACIÓ
Tornar al llistat