Gestió Integrada de Plagues (G.I.P.)

TH PROMOTOR

PROTECCIÓ I ESTIMULACIÓ D'ARRELS
+ INFO

MYCOLIFE

APORTACIÓ DE VIDA BIOLÒGICA AL SÒL
+ INFO

CATALYST

APORTACIÓ DE VIDA BIOLÒGICA AL SÒL
+ INFO

EXTRACTOR

APORTACIÓ DE VIDA BIOLÒGICA AL SÒL
+ INFO

WORM POWER L

EXTRACTE LÍQUID DE VERMICOMPOST PATENTAT – inoculació del sòl
+ INFO

MARATHON GOLF

7-13-9+2,5MgO+0,3Mn

ADOBS ÓRGANO-MINERALS PATENTATS LLARGA DURACIÓ
+ INFO

MARATHON GOLF

5-0-27+2MgO+1Fe

ADOBS ÓRGANO-MINERALS PATENTATS LLARGA DURACIÓ
+ INFO

MARATHON GOLF

10-0-15+2MgO+0,5Fe

ADOBS ÓRGANO-MINERALS PATENTATS LLARGA DURACIÓ
+ INFO