NUTRIKALI

APORTACIÓ NUTRITIVA POLIVALENT EN PULVERIZACIÓN O REC

Promotor de la síntesis de les proteines, NUTRIKALI és un complexe orgànic d'àcids aminats, de betaines, (glicina-betaina) i de polisacàrids que favoreixen la reactivació del creixement de les plantes.

  • Protecció de les cèl·lules vegetals contra els estressos (hídrics, baixes temperatures).
  • Reactivación del metabolismo fisiològic de plantes (creixement, floració, producció) mitjançant les seves funcions osmorreguladores i aportacions de substancies carbonatades directamente asimilables.

 

Composició: 4-0-7 (40 g/L N+70 g/L K2O orgànics sobre base de extractes vegetals)

 

DOSI:

- Massissos florals i jardineres: 5‰ (0,5%) 1 a 2 recs/setmana per complementar una fertilizació o falta de vigor o floració.

- En terrenys deportius o en greens, de 20 a 50 L/ha/aplicació, com complement al adobat, en situacions de estrés.

Codi Envàs
156081 5 lt
NUTRIKALI - Frayssinet
SI TÉ ALGUN DUBTE, DEMANI INFORMACIÓ
Tornar al llistat