GREENPLUS HIDROSORB

Regulador de la humitat

Polímer súper absorbent aniònic dotat de gran capacitat d’absorció que, incorporat a un sòl o substrat, actua com reserva d’aigua disponible a llarg terme.

  • Augmenta la reserva d’aigua útil del sòl durant varis anys, pot reduir-se les freqüències de reg fins el 50%
  • Redueix les pèrdues per lixiviació d’aigua i adobs
  • Redueix l’evaporació del sòl
  • Afavoreix el creixement de les plantes. L’aigua i els elements nutritius estan permanentment disponibles en la zona radicular
  • Protegeix el medi ambient contra la sequer i la pol·lució de les aigües subterrànies.

Granulometria (SGN): 0,3-1 mm.

Composició: Copolímer reticulat de acrilamida i acrilat potàssic.

Dosis:

  • Gespa en construcció: 50-100 g/m2, incorporat a 10 cm.
  • Plantacions: 1-2 kg/m3.
  • Jardineres: 2,5 g/l.
  • Hidró sembres i agricultura: 10-15 kg/Ha.
Codi Envàs
140640 25 kg
GREENPLUS HIDROSORB - SENSE MARCA
SI TÉ ALGUN DUBTE, DEMANI INFORMACIÓ
Tornar al llistat